Hotărîrile Consiliului Local

1 2 3

Nr Data Document
7 2/17/2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI COMUNA LEHLIU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNI” Vizualizare
6 2/17/2022 Hotărâre privind alegerea domnului consilier Călinoiu Marian în funcția de președinte de comisie Vizualizare
5 1/27/2022 Hotărâre privind organizarea rețelei locale de învățământ de stat preuniversitar la nivelul comunei Lehliu, jud. Călărași Vizualizare
4 1/27/2022 Hotărâre privind stabilirea măsurilor ce se impun pentru eficientizarea înscrierii datelor în Registrul Agricol Vizualizare
3 1/27/2022 Hotărâre privind aprobarea inventarului detaliat al bunurilor care aparțin domeniului public local înscris la punctul 3, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lehliu, jud. Călărași instituit de Consiliul Local pri HGR nr. 15 / 25.08.1999 și aprobat prin HGR nr. 1349/2001 Vizualizare
2 1/27/2022 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 de către beneficiarii Legii venitului minim garantat Vizualizare
1 1/27/2022 Hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar al Bugetului local la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2021, sursa A, secțiunea dezvoltare Vizualizare
9 2/18/2020 Hotararea Nr. 9 - Privind aprobarea formularului tipizat al invitatiei persoanelor ce trebuie sa se prezinte la Primarie in vederea completarii Registrului Agricol Vizualizare
6 2/18/2020 Dispozitia Nr. 6 - Privind aprobarea utilizarii modalitatii de invitare la Primaria comunei Lehliu, jud. Calarasi a persoanelor fizice care au obligatia de a efectua declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol Vizualizare
903 9/3/2019 Hotararea Nr. 903 - Privind transparenta decizionala la nivelul autoritatii administratiei publice locale in anul 2018 Vizualizare
905 6/11/2019 Hotararea Nr. 905 - Buletin informativ publicat in teritoriul administrativ al comunei Lehliu, judetul Calarasi, conform art. 5, Alin. 2 din Legea Nr. 544 / 2001 Vizualizare
904 6/11/2019 Hotararea Nr. 904 - Privind accesul la informatii de interes public la nivelul comulei LEHLIU, judetul Calarasi, in anul 2018 Vizualizare