Hotărîrile Consiliului Local

1 2 3

Nr Data Document
26 6/30/2022 Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Stan Ionuț, în vederea exercitării atribuțiilor Comunei Lehliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară ”Ecomanagement SALUBRIS” Vizualizare
25 6/30/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2021 Vizualizare
24 6/30/2022 Hotărâre privind alegerea domnului consilier Antonache Mircea Claudiu în funcția de președinte de ședință Vizualizare
23 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Finanțare piste de biciclete, comuna Lehliu, jud. Călărași” în cadrul programului național de Redresare și reziliență al României Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1. - Mobilitate urbană durabilă - Subinvestiția I.1.4. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, precum și pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pr Vizualizare
22 5/12/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 și aprobara utilizării excedentului anual al Bugetului Local rezultat din încheierea excerițiului bugetar al anului 2021, sursele A și E Vizualizare
21 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de exucuție bugetară pentru trimestrul 1 - anul 2022 Vizualizare
20 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării investițiilor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Proiectului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 - 2020”, aferente comunei Lehliu Vizualizare
19 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 - 2020„, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru comuna Lehliu, jud. Călărași Vizualizare
18 3/29/2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE PISTE BICICLETE COMUNA LEHLIU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI CU FINANȚARE DIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ” Vizualizare
17 3/29/2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA LEHLIU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ANGHEL SALIGNI” Vizualizare
16 3/29/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 Vizualizare
15 3/29/2022 Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
14 3/29/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV, 2021 Vizualizare
9 2/22/2022 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lehliu, Jud. Călărași, în anul 2022 Vizualizare
13 2/17/2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei LEHLIU, județul Călărași și a supleantului acestuia în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Nr. 1 LEHLIU Vizualizare
12 2/17/2022 Hotărâre privind nominalizarea reprezentaților Consiliului Local al comunei LEHLIU, județul Călărași în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Lehliu, Județul Călărași Vizualizare
11 2/17/2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lehliu Vizualizare
10 2/17/2022 Hotărâre privind aprobarea aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE, a serviciilor Sociale la nivelul comunei LEHLIU, județul Călărași, pentru perioada 2021 - 2030 Vizualizare
9 2/17/2022 Hotărâre privind structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului comunei Lehliu, jud. Călărași Vizualizare
8 2/17/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Lehliu, județul Călărași, pentru anul 2022 Vizualizare