Formulare tip

ANEXA 001 - Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice Vizualizare
ANEXA 002 - Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice Vizualizare
ANEXA 003 - Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice. Vizualizare
ANEXA 004 - Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice. Vizualizare
ANEXA 005 - Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport - persoane fizicejuridice. Vizualizare
ANEXA 006 - Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone - persoane fizicejuridice. Vizualizare
ANEXA 007 - Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa - persoane fizicejuridice. Vizualizare
ANEXA 008 - Decizie de impunere - persoane fizice. Vizualizare
ANEXA 009 - Decizie de impunere - persoane juridice. Vizualizare
ANEXA 010 - Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane fizice. Vizualizare
ANEXA 011 - Certificat fiscal - persoane fizice. Vizualizare
ANEXA 012 - Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane juridice. Vizualizare
ANEXA 013 - Certificat fiscal - persoane juridice Vizualizare
ANEXA 014 - Declaraţie fiscalăDecizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate Vizualizare
ANEXA 015 - Declaraţie fiscalăDecizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate Vizualizare