Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Comunicări cu privire al execuția bugetară

1

Nr Data Document
23 7/27/2023 Hotărâre privind aprobarea aprobarea CONTULUI DE EXECUȚIE butegară pentru TRIMESTRUL II - 2023 Vizualizare
17 6/30/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2022 Vizualizare
15 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I, anul 2023 Vizualizare
11 3/23/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV, anul 2022 Vizualizare
32 10/31/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II și III, 2022 Vizualizare
25 6/30/2022 Contul de executie pentru anul 2021 Vizualizare
25 6/30/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2021 Vizualizare
21 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de exucuție bugetară pentru trimestrul 1 - anul 2022 Vizualizare
15 5/27/2021 Contul de executie pentru anul 2020 Vizualizare
509 2/8/2021 Executia bugetara pentru trimetrul IV 2020 Vizualizare
509 2/8/2021 Executia bugetara pentru trimetrul IV 2020 Vizualizare