Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

1 2 3

Nr Data Document
8 3/23/2023 Hotărâre privind organizarea rețelei locale a unităților de învățământ de stat preuniversitar la nivelul comunei LEHLIU, județul Călărași Vizualizare
7 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași Vizualizare
6 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protoolului de colaborare între UAT LEHLIU și ministerul muncii și solidarității sociale în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS - SII MMSS cod MySmis 130963 Vizualizare
5 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 de către beneficiarii Legii venitului minim garantat Vizualizare
4 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat din încheierea exercițiului bugetaral anului 2022 Sursa A și rectificarea Bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași pe anul 2023 Vizualizare
3 2/23/2023 Hotărâre privind alegerea doamnei consilier EFTIMIE MIOARA în funcția de președinte de ședință Vizualizare
2 1/26/2023 Hotărâre privind aprobarea mandatării ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS să efectueze plata sumelor colectate de la OIREP-uri, în numele UAT LEHLIU către operatorul SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA Vizualizare
1 1/26/2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Lehliu, județul Călărași, pentru anul 2023 Vizualizare
38 12/20/2022 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat la încheierea exercițiului Bugetar al anului 2021 SUrsa A și rectificarea Bugetului Local al comunei LEHLIU, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare
37 12/20/2022 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Vizualizare
36 11/28/2022 Hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru verificarea suprafețelor de teren deținute de exploatațiile agricole, persoane fixice și persoane juridice, din teritoriul UAT LEHLIU, jud. Călărași Vizualizare
35 11/28/2022 Hotărâre privind neasumarea responsabilității Consiliului Local al comunei LEHLIU, jud. Călărași pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local Vizualizare
34 11/28/2022 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al comunei LEHLIU, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare
33 10/31/2022 Hotărâre privind alegerea domnului consilier Neagu Florin-Constantin în funcția de președinte de ședință Vizualizare
32 10/31/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II și III, 2022 Vizualizare
31 10/31/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 Vizualizare
30 9/27/2022 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat din încheierea exercițiului bugetaral anului 2021 Sursa A și rectificarea Bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare
29 8/31/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 Vizualizare
28 8/31/2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI COMUNA LEHLIU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNI” Vizualizare
27 7/19/2022 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat din încheierea exercițiului bugetaral anului 2021 Sursa A și rectificarea Bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare