Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

1 2 3

Nr Data Document
73 6/30/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
72 6/30/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
71 6/30/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
70 6/30/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
69 6/30/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
68 6/30/2023 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
67 6/30/2023 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
66 6/30/2023 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
65 6/30/2023 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
64 6/30/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei Vizualizare
63 6/30/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei Vizualizare
62 6/23/2023 Dispoziție privind majorarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2023 Vizualizare
61 6/23/2023 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Lehliu, jud. Călărași, în ședință ORDINARĂ pentru data de 29 iunie 2023 Vizualizare
60 5/31/2023 DISPOZIȚIE privind sistarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
59 5/31/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea indemnizației lunare Vizualizare
58 5/31/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea indemnizației lunare Vizualizare
57 5/31/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea indemnizației lunare Vizualizare
56 5/31/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la ajutorul social Vizualizare
55 5/31/2023 DISPOZIȚIE privind încetarea dreptului la alocația de susținerea familiei Vizualizare
54 5/31/2023 DISPOZIȚIE privind modificarea dreptului la alocația de susținerea familiei Vizualizare