Lista documente de asistență socială


1 2 3

Nr Data Document
7 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași Vizualizare
6 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protoolului de colaborare între UAT LEHLIU și ministerul muncii și solidarității sociale în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS - SII MMSS cod MySmis 130963 Vizualizare
5 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 de către beneficiarii Legii venitului minim garantat Vizualizare
106 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
105 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
104 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
103 10/31/2022 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
102 10/31/2022 Dispoziție privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Vizualizare
101 10/31/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alicație pentru susținerea familiei Vizualizare
100 10/31/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alicație pentru susținerea familiei Vizualizare
99 10/31/2022 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
98 10/31/2022 Dispoziție privind modificarea dreptului de ajutor social si ASF Vizualizare
97 10/31/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Vizualizare
94 9/30/2022 Dispoziție privind sistarea plății indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
93 9/30/2022 Dispoziție privind sistarea și repunerea în plată a indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
92 9/30/2022 Dispoziție privind sistarea și repunerea în plată a indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
91 9/30/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
90 9/30/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
89 9/30/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
88 9/30/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare