Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Declarații de căsătorie

1

Nr Data Document
165 3/29/2024 Publicație căsătorie Vizualizare
449 10/11/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
475 10/8/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
438 10/5/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
381 8/16/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
377 8/11/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
356 8/1/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
211 4/27/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
187 4/11/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
165 3/29/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
158 3/24/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
42 2/14/2023 Publicație căsătorie Vizualizare
13 1/17/2023 Publicație căsătorie Vizualizare