Hotărîrile Consiliului Local

1

Nr Data Document
9 2/18/2020 Hotararea Nr. 9 - Privind aprobarea formularului tipizat al invitatiei persoanelor ce trebuie sa se prezinte la Primarie in vederea completarii Registrului Agricol Vizualizare
6 2/18/2020 Dispozitia Nr. 6 - Privind aprobarea utilizarii modalitatii de invitare la Primaria comunei Lehliu, jud. Calarasi a persoanelor fizice care au obligatia de a efectua declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol Vizualizare
903 9/3/2019 Hotararea Nr. 903 - Privind transparenta decizionala la nivelul autoritatii administratiei publice locale in anul 2018 Vizualizare
905 6/11/2019 Hotararea Nr. 905 - Buletin informativ publicat in teritoriul administrativ al comunei Lehliu, judetul Calarasi, conform art. 5, Alin. 2 din Legea Nr. 544 / 2001 Vizualizare
904 6/11/2019 Hotararea Nr. 904 - Privind accesul la informatii de interes public la nivelul comulei LEHLIU, judetul Calarasi, in anul 2018 Vizualizare