Hotărîrile Consiliului Local

1 2 3

Nr Data Document
38 12/20/2022 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat la încheierea exercițiului Bugetar al anului 2021 SUrsa A și rectificarea Bugetului Local al comunei LEHLIU, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare
37 12/20/2022 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 Vizualizare
36 11/28/2022 Hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru verificarea suprafețelor de teren deținute de exploatațiile agricole, persoane fixice și persoane juridice, din teritoriul UAT LEHLIU, jud. Călărași Vizualizare
35 11/28/2022 Hotărâre privind neasumarea responsabilității Consiliului Local al comunei LEHLIU, jud. Călărași pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local Vizualizare
34 11/28/2022 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al comunei LEHLIU, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare
33 10/31/2022 Hotărâre privind alegerea domnului consilier Neagu Florin-Constantin în funcția de președinte de ședință Vizualizare
32 10/31/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II și III, 2022 Vizualizare
31 10/31/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 Vizualizare
30 9/27/2022 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat din încheierea exercițiului bugetaral anului 2021 Sursa A și rectificarea Bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare
29 8/31/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 Vizualizare
28 8/31/2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI COMUNA LEHLIU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNI” Vizualizare
27 7/19/2022 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat din încheierea exercițiului bugetaral anului 2021 Sursa A și rectificarea Bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare
26 6/30/2022 Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Stan Ionuț, în vederea exercitării atribuțiilor Comunei Lehliu în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară ”Ecomanagement SALUBRIS” Vizualizare
25 6/30/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2021 Vizualizare
24 6/30/2022 Hotărâre privind alegerea domnului consilier Antonache Mircea Claudiu în funcția de președinte de ședință Vizualizare
23 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”Finanțare piste de biciclete, comuna Lehliu, jud. Călărași” în cadrul programului național de Redresare și reziliență al României Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1. - Mobilitate urbană durabilă - Subinvestiția I.1.4. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan, precum și pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pr Vizualizare
22 5/12/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 și aprobara utilizării excedentului anual al Bugetului Local rezultat din încheierea excerițiului bugetar al anului 2021, sursele A și E Vizualizare
21 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de exucuție bugetară pentru trimestrul 1 - anul 2022 Vizualizare
20 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării investițiilor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Proiectului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 - 2020”, aferente comunei Lehliu Vizualizare
19 5/12/2022 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 - 2020„, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru comuna Lehliu, jud. Călărași Vizualizare