pagina pentru solicitare informatii

Persoanele abilitate să furnizeze informații de interes public

Din dispoziția primarului comunei Lehliu nr. 78 / 08.09.2022 s-au stabilit persoanele abilitate să furnizeze informații de interes public conform Legii Nr. 544/2001, după cum urmează:

Savu Elena Consilier asistent
0242-645,165 int. 213
elena.savu@comunalehliu.ro, lehliusat@yahoo.com

Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instutuției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Conform art. 22 din Legea Nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază, sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității oir a instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art. 7 din lege.