Dispozițiile primarului


1 2 3

Nr Data Document
1 1/17/2023 Dispoziție privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale LEHLIU Vizualizare
133 12/20/2022 Dispoziție privind majorarea bugetului local al comunei LEHLIU, jud. Călărași pe anul 2022 Vizualizare
130 12/14/2022 Dispoziție privind convocarea Consilului Local al comunei LEHLIU, jud. Călărași, în ședință ORDINARĂ pentru data de 20.12.2022 Vizualizare
128 12/8/2022 Dispoziție privind constituirea comisiei de preluare în administrare a unor suprafețe de teren din domeniul public al județului Călărași Vizualizare
126 11/29/2022 Dispoziție privind constituirea comisiei de reevaluare a bunurilor din patrimoniul UAT Lehliu aflate în administrarea Primăriei și Consiliului Local al comunei Lehliu, jud. Călărași Vizualizare
125 11/29/2022 Dispoziție privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din patrimoniul Consiliului Local al Comunei Lehliu, jud. Călărași în anul 2022 Vizualizare
110 11/22/2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei LEHLIU, jud. Călărași, în ședință ORDINARĂ pentru data de 28.11.2022 Vizualizare
107 11/11/2022 Dispoziție privind aprobarea organizării și desfășurării activității de inspecție fiscală la comuna Lehliu, jud. Călărași Vizualizare
106 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
105 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
104 10/31/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
103 10/31/2022 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
102 10/31/2022 Dispoziție privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Vizualizare
101 10/31/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alicație pentru susținerea familiei Vizualizare
100 10/31/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alicație pentru susținerea familiei Vizualizare
99 10/31/2022 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
98 10/31/2022 Dispoziție privind modificarea dreptului de ajutor social si ASF Vizualizare
97 10/31/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Vizualizare
96 10/24/2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Lehliu, jud. Călărași, în ședință ORDINARĂ pentru data de 31 octombrie 2022 Vizualizare
95 10/11/2022 Dispoziție privind majorarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 Vizualizare