Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative

1 2

Nr Data Document
1458 12/21/2023 Proces verbal - 21 decembrie 2023 Vizualizare
1355 11/23/2023 Proces verbal - 23 noiembrie 2023 Vizualizare
1192 10/26/2023 Proces verbal - 26 octombrie 2023 Vizualizare
1061 9/28/2023 Proces verbal - 28 septembrie 2023 Vizualizare
883 8/31/2023 Proces verbal - 31 august 2023 Vizualizare
771 7/27/2023 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
446 7/27/2023 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
677 6/29/2023 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
532 5/25/2023 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
289 3/23/2023 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
130 2/23/2023 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
62 1/26/2023 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
2127 12/20/2022 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
2014 11/28/2022 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
1911 10/31/2022 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
1623 9/28/2022 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
1421 8/31/2022 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
1148 7/19/2022 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
1044 6/30/2022 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare
812 5/12/2022 Proces verbal sedinta de consiliu local Vizualizare