Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

1 2 3

Nr Data Document
18 3/29/2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE PISTE BICICLETE COMUNA LEHLIU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI CU FINANȚARE DIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ” Vizualizare
17 3/29/2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA LEHLIU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ANGHEL SALIGNI” Vizualizare
16 3/29/2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași, pe anul 2022 Vizualizare
15 3/29/2022 Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
14 3/29/2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV, 2021 Vizualizare
9 2/22/2022 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lehliu, Jud. Călărași, în anul 2022 Vizualizare
13 2/17/2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei LEHLIU, județul Călărași și a supleantului acestuia în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Nr. 1 LEHLIU Vizualizare
12 2/17/2022 Hotărâre privind nominalizarea reprezentaților Consiliului Local al comunei LEHLIU, județul Călărași în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Lehliu, Județul Călărași Vizualizare
11 2/17/2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lehliu Vizualizare
10 2/17/2022 Hotărâre privind aprobarea aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE, a serviciilor Sociale la nivelul comunei LEHLIU, județul Călărași, pentru perioada 2021 - 2030 Vizualizare
9 2/17/2022 Hotărâre privind structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului comunei Lehliu, jud. Călărași Vizualizare
8 2/17/2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Lehliu, județul Călărași, pentru anul 2022 Vizualizare
7 2/17/2022 Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI COMUNA LEHLIU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNI” Vizualizare
6 2/17/2022 Hotărâre privind alegerea domnului consilier Călinoiu Marian în funcția de președinte de comisie Vizualizare
5 1/27/2022 Hotărâre privind organizarea rețelei locale de învățământ de stat preuniversitar la nivelul comunei Lehliu, jud. Călărași Vizualizare
4 1/27/2022 Hotărâre privind stabilirea măsurilor ce se impun pentru eficientizarea înscrierii datelor în Registrul Agricol Vizualizare
3 1/27/2022 Hotărâre privind aprobarea inventarului detaliat al bunurilor care aparțin domeniului public local înscris la punctul 3, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lehliu, jud. Călărași instituit de Consiliul Local pri HGR nr. 15 / 25.08.1999 și aprobat prin HGR nr. 1349/2001 Vizualizare
2 1/27/2022 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 de către beneficiarii Legii venitului minim garantat Vizualizare
1 1/27/2022 Hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar al Bugetului local la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2021, sursa A, secțiunea dezvoltare Vizualizare
9 2/18/2020 Hotararea Nr. 9 - Privind aprobarea formularului tipizat al invitatiei persoanelor ce trebuie sa se prezinte la Primarie in vederea completarii Registrului Agricol Vizualizare