Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

2 3 4

Nr Data Document
33 4/28/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei Vizualizare
32 4/28/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la ajutorul social Vizualizare
30 4/20/2023 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului local al comunei Lehliu, județul Călărași, în ședință ordinară pentru data de 27.04.2023 Vizualizare
29 3/31/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
28 3/31/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
27 3/31/2023 DISPOZIȚIE privind sistarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
26 3/31/2023 DISPOZIȚIE privind sistarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
25 3/31/2023 DISPOZIȚIE privind sistarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
24 3/31/2023 DISPOZIȚIE privind încetarea dreptului la alocația de susținerea familiei Vizualizare
23 3/31/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei Vizualizare
21 3/17/2023 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului local al comunei Lehliu, județul Călărași, în ședință ordinară pentru data de 23.03.2023 Vizualizare
20 3/2/2023 DISPOZIȚIE privind modificarea cuantumului dreptului de ajutor social Vizualizare
19 2/28/2023 DISPOZIȚIE privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
18 2/28/2023 DISPOZIȚIE privind reluarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
17 2/28/2023 DISPOZIȚIE privind sistarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
16 2/28/2023 DISPOZIȚIE privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
15 2/28/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea dreptului la alocația de susținerea familiei Vizualizare
14 2/28/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea dreptului la ajutorul social Vizualizare
13 2/28/2023 DISPOZIȚIE privind stabilirea dreptului la ajutorul social și a alocației de susținerea familiei Vizualizare
12 2/28/2023 DISPOZIȚIE privind reluarea dreptului la stimulentul educational sub formă de tichete sociale Vizualizare