Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

5 6 7

Nr Data Document
85 9/30/2022 Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
84 9/30/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alicație pentru susținerea familiei Vizualizare
83 9/30/2022 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
82 9/30/2022 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
81 9/30/2022 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale Vizualizare
80 9/26/2022 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare Vizualizare
79 9/21/2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Lehliu, jud. Călărași, în ședință ORDINARĂ pentru data de 27 septembrie 2022 Vizualizare
78 9/8/2022 Dispoziție privind numirea în funcție publică a d-nei. Savu Elena Vizualizare
77 8/31/2022 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
76 8/31/2022 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
75 8/31/2022 Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
74 8/31/2022 Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Vizualizare
73 8/31/2022 Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Vizualizare
72 8/31/2022 Dispoziție privind reluarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare
71 8/31/2022 Dispoziție privind suspendarea plății ajutorului social Vizualizare
70 8/25/2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Lehliu, jud. Călărași, în ședință ORDINARĂ pentru data de 31 august 2022 Vizualizare
69 7/29/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
68 7/29/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
67 7/29/2022 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor Vizualizare
66 7/29/2022 Dispoziție privind încetarea plății dreptului de ajutor social Vizualizare