Anunț pealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
21.11.2022
imagine articol reprezentativ
Unitatea administrativ teritorială Lehliu, din jud. Călărașianunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 12, 21, 25 și 30 începând cu data de 28.11.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Lehliu, la sediul Consiliului local și și pe site-ul www.comunalehliu, conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea adastrului și a publicității imobiliare nr. 7/ 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 28.11.2022 Data de sfârșit a afișării: 27.01.2023 Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți deținători, la sediul primariei comunei Lehliu și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și publicitate imobiliară.

Document
Citiți documentul original Vizualizare