Anunț pealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
21.11.2022
Unitatea administrativ teritorială Lehliu, din jud. Călărașianunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 12, 21, 25 și 30 începând cu dat...
Anunț pealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
21.11.2022
Unitatea administrativ teritorială Lehliu, din jud. Călărașianunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 12, 21, 25 și 30 începând cu dat...
Consultare publică privind implementarea principiului "Plătește pentru cât arunci"
15.11.2022
In conformitate cu OUG 92/2022 privind regimul deseurilor, in desfasurarea activitatii de colectare si transport deseuri menajere si similare celor menajere, trebuie implementat in...
Consultare publică privind implementarea principiului "Plătește pentru cât arunci"
15.11.2022
In conformitate cu OUG 92/2022 privind regimul deseurilor, in desfasurarea activitatii de colectare si transport deseuri menajere si similare celor menajere, trebuie implementat in...
Proces verbal de selecție a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lehliu
27.07.2022
Va rugam citiți documentul complet de la finalul articolului, la secțiunea documente atașate....